עדכון 10/2/2022

משפחות  היקרות 

שלום ברכה ואור!

אשרינו חברי  – השותפים יחד לחדש טוב בעולם מתוך ערבות הדדית של כל ישראל חברים, ובנתינה הקטנה שלנו – אנחנו מייצרים הוספת ערבות הדדית בעולם של נתינה גדולה ליתומים ולאלמנות, לשמח את ליבם ולהבטיח את רווחתם הכלכלית לאורך שנים

כיום מוה למעלה מ-26 אלף חברים

מתוך כך אנו שמחים לעדכן מספר עדכונים מהנעשה בקרן

קרן יחד ממשיכה בחסד המיוחד של משפחה לרעותה, כאשר בקרן חברים היום מעל ל- 26,000 בתי אב, מספר גדול של משפחות שמהוות ערבות וחסד למקרה פטירה ל”ע לאחת ממשפחות הקרן

ב-8 השנים בהן קיימת הקרן, עזרנו כולנו יחד ל-522 יתומים מ-138 משפחות, בסכום של 67 מיליון ש”ח. כל זה, כאשר ממוצע הגבייה החודשי הוא סה”כ -42 ש”ח

בחודשים האחרונים, אנו פועלים לשדרג את השירותים אותם אנו נותנים לבני המשפחות החברות בקרן. מעבר לתמיכה הכספית הבאה מהשתתפותכם, אנו פועלים להיות הבית החם והעוטף של המשפחות שאבדו אב או אם, ולתמוך בהם בעזרה נפשית, ארגונית, כלכלית ומוראלית, בבחינת הבית של האלמנות והיתומים בישראל

מכאן עינינו נשואות לעלות קומה, מתוך מחויבות קהילתית וחברתית רחבה של , אנחנו מבקשים להגדיל את הטוב, ולצרף למעגל הערבות ההדדית עוד אלפי משפחות מכל רחבי הארץ

צירוף משפחות נוספות לקרן, יקטין את סכום הגבייה במקרה אסון, ויותר משפחות יהיו מוגנות כלכלית. לצערנו, פעמים רבות אנחנו מקבלים פניות לבירור אודות חברותה של משפחה שאיבדה זה עתה אב או אם, אך לצערנו, המשפחה אינה חברה בקרן, כמה כואב לנו לענות בשלילה כשאין ביכולתנו לסייע

זוהי זכות עבור כולנו לעשות כל השתדלות להגדיל את מעגל הסולידריות החברתית של הקרן, ולא להשאיר אף משפחה לבד.

בנוסף עודכן תקנון קרן יחד מוזמנים לצפות בתקנון החדש

אז איך מצרפים חברים חדשים?

אתם יכולים להיות השגרירים הכי טובים של הקרן: לספר על הקרן בין חברים בעבודה, בקהילה, בבית הכנסת, במעגל המשפחתי הקרוב והרחוק, באמצעות שיחת טלפון, הפצת של האתר ועוד

בברכת חברים ובאיחולי בריאות ואריכות ימים

“ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך”

שלכם

הלל הורוביץ

יו”ר קרן יחד

Haven't joined yet?

We leave no one alone!

Skip to content